Międzynarodowy Dzień Tolerancji – 16 listopada

By   3 grudnia 2022

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

W „Deklaracji Zasad Tolerancji ” państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji.
Według zapisów tolerancja to:
· respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
· uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
· umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
· docenianie rozmaitości kultur;
· otwarcie na cudze myśli i filozofię;
· ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
· uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

Tego dnia w naszej szkole wygłoszono referat nt. tolerancji (uczniowie: Kornelia Połchowska, Natalia Żurek, Marlena Szumowicz i Adam Pękala).
Na korytarzach pojawiły się liczne plakaty wykonane przez uczennice klasy 2FG (Julię Szerszeń i Gabrielę Haag ).
Co więcej, uczniowie naszej szkoły stworzyli Drzewo Tolerancji, tzn, każdy miał szansę wyrazić swoje zdanie się czym dla niego jest tolernacja.
Prace koordynowały:

referat (p.M.Cioch),
dekoracje korytarzy, drzewo tolerancji, wywiady z uczniami (p.P.Maziarka, E.Wielgus),
okolicznościowa gazetka (p.N.Oleś, A.Jarząb-Bernacka)