„Lekcja historii” – ale nie w szkole!

By   16 listopada 2022

14 listopada br. uczniowie z klasy 1c pod opieką p.Elżbiety Rogali-Strzałki i s.Małgorzaty Dyrek udali się na spotkanie z historią w terenie.

Najpierw wzięli udział w konferencji s. dr Agnieszki Skrzypek, która przedstawiła im genezę sprowadzenia 140 lat temu Sióstr Służebniczek z Wielkopolski przez hrabiego Karola Raczyńskiego do Dębicy. Wykład obejmował także zagadnienia związane działalnością społeczno-charytatywną oraz edukacyjną Sióstr Służebniczek na terenie Dębicy w czasie I i II wojny światowej, pracę w szpitalu i DPS, w szkołach i prowadzenie przedszkola/ochronki.

Tematyka tej „lekcji historii” dotyczyła także bohaterskiej postawy Sióstr w czasie obu wojen, ratowania Żydów, opieki nad rannymi w szpitalach wojskowych oraz usunięcia Sióstr z budynków przy ul. Krakowskiej 15. Uczniowie zwiedzili przy tej okazji Muzeum Historyczne i Muzeum Misyjne Sióstr Służebniczek.

Druga część dzisiejszej wyprawy – to ścieżka historyczna w Dębicy: Plac Gryfitów, stary cmentarz oraz wystawa plenerowa przy pomniku JPII dotycząca wspomnianej rocznicy 140-lecia pobytu Służebniczek w Dębicy, przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Dębicy i Zgromadzenie Sióstr.

Mamy nadzieję, że zdobyta dzisiaj w praktyce wiedza zaowocuje głębszym poznaniem i utożsamieniem się ze środowiskiem lokalnym i Siostrami Służebniczkami, które od 140 lat wpisują się w krajobraz Dębicy. Pogłębieniu zdobytych informacji służyć będzie też upominek, który każdy otrzymał – książka o Edmundzie Bojanowskim, wielkim społeczniku i patriocie XIX wieku, założycielu Sióstr Służebniczek.

 

Aby wydawać owoce trzeba «zapuścić głęboko korzenie w Chrystusie, na Nim budować całe swe życie i postępowanie» (por. Kol 2, 7). W obecnym roku wspominając początki obecności Sióstr Służebniczek na Ziemi Dębickiej pragniemy zachować i odkrywać pamięć o naszych początkach. Poznając i pielęgnując pamięć o zaangażowaniu Sióstr w wypełnianie misji Zgromadzenia i charyzmatu bł. Edmunda pragniemy wzmacniać nasze korzenie i tożsamość.

W roku 140 rocznicy przybycia do Dębicy trzech pierwszych Sióstr Służebniczek z Wielkopolski poznając karty historii, która jest najlepszą nauczycielką życia pragniemy zaprosić na „Lekcje historii”.

Spotkania z historią odbywać się będą od września w poniedziałki w Domu Generalnym w Dębicy. Zaproszenie kierowane jest do wszystkich w zorganizowanych grup z dziećmi, młodzieżą czy dorosłymi. Tematyka spotkań umieszczona jest na plakacie wraz z kontaktem do prowadzącej lekcje s. dr Agnieszki Skrzypek.

Sesja popularno-naukowa „Służebniczki Dębickie w przestrzeni społeczno-eklezjalnej – blaski i cienie” 16.11.2022