Start XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

By   20 października 2022

Olimpiada ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami głównymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na uczelnie współorganizujące Olimpiadę oraz sprzęt cyfrowy.

Udział w Olimpiadzie to szansa na poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, a także okazja do aktywnej, praktycznej współpracy projektowej z osobami z najbliższego otoczenia, które łączy wspólny cel.

przedsZakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:

  1. Gospodarka rynkowa
  2. Rynek finansowy
  3. Rynek pracy
  4. Przedsiębiorstwo

Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie XVIII edycji Olimpiady to „Biznes i zarządzanie”.

Harmonogram:

  • do 26 października 2022 zgłoszenia uczestników;
  • do 30 października zakończenie zgłaszania szkół i uczniów do udziału w XVIII edycji poprzez elektroniczny formularz szkolny;
  • 1 grudnia 2022 – Eliminacje szkolne (godz. 9.00)

Zapraszam do udziału i zachęcam do lektury Regulaminu odmienionej Olimpiady oraz opisu przebiegu zawodów.

Koordynator szkolny: Joanna Chwał