Olimpiada Wiedzy O Ubezpieczeniach Społecznych

By   20 października 2022

Olimpiada Wiedzy O Ubezpieczeniach Społecznych

Edycja 2022/2023

       I.          Główną ideą ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży
i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

II.          Źródłem finansowania Olimpiady są środki własne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

III.          Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

  • zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 28 października 2022 r.
  • I etap Olimpiady (szkolny): 22 listopada 2022 r.
  • II etap Olimpiady (wojewódzki): 7 marca 2023 r.
  • FINAŁ – III etap Olimpiady (ogólnopolski): 14 kwietnia 2023 r.

   IV.          fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych

Olimpiada jest powiązana z podstawą kształcenia w zakresie kwalifikacji:

1)     EKA.04. „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego: technik ekonomista,

2)     EKA.05. „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych” wyodrębnionej w następujących zawodach szkolnictwa branżowego: technik ekonomista, technik rachunkowości.

 

Zachętą do uczestnictwa w Olimpiadzie są:

  1. Laureaci i finaliści Olimpiady, zgodnie z art. 44zzze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego;
  2. Laureaci Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe przyznawane przez Komitet Główny:

1)     za I miejsce – laptop dla każdego Uczestnika,

2)     za II miejsce – tablet dla każdego Uczestnika,

3)     za III miejsce – czytnik e-booków dla każdego Uczestnika.

 

Zgłoszenia uczestników do olimpiady przyjmuje: Joanna Chwał.