Konkurs „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”

By   18 maja 2014

bezpieczna_szkolaTemat konkursu:

Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów szkoły.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie złożenie do organizatora utworu (pracy) dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, w dowolnej formie (rysunek, plakat, grafika, fotografia, utwór literacki) umożliwiającej skanowanie.

Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w przypadku utworów poetyckich maksymalnie 3 utwory.

Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa). Praca nie może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

a) I kategoria- 16-17 lat,

b) II kategoria – 18-19 lat.

Termin oddania prac upływa 30.05. 2014 r. – prace należy złożyć w gabinecie Pani Pedagog.

 

Po ogłoszeniu wyników konkursu organizator zwróci się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną lub na płycie (dyskietce) w celu opublikowania ich na stronie internetowej szkoły oraz przesłania do organizatora konkursu.

Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która w swojej ocenie będzie uwzględniać: poprawność zrozumienia tematu, interpretację, ogólny wyraz artystyczny.

Prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły. Organizatorzy konkursu przewidują dla zwycięzców dyplomy oraz nagrody.

Zapraszamy do udziału !