Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry

By   31 marca 2022

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry” o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000016013 realizowanego w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna, Sektor: Edukacja Szkolna.

W związku z realizacją przez Szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do wyjazdu edukacyjnego do Grecji w ramach inicjatywy. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!
Ponadnarodowa mobilność w Dębicy
Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego, dwutygodniowego wyjazdu do Grecji. Podczas mobilności uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wielojęzyczne profesjonalne fanpejdże oraz strony internetowe o tematyce związanej z przedsiębiorczością na poziomie regionów.
Dlaczego warto wziąć w udział w projekcie?
Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się projektować i tworzyć fanpejdże na Facebooku i strony internetowe zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji dodatkowo zwiększy korzyść – zwiększenie znajomości zagranicznego języka oraz biegłości i pewności siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których uczniowie poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.
Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.
Kto może wziąć udział w rekrutacji?
Do udziału w naborze zapraszamy uczniów i uczennic z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego o oraz techników żywienia i usług gastronomicznych, techników reklamy, techników fotografii i multimediów. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 26 osób oraz lista rezerwowa (4 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.
Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez Komisję Rekrutacyjną punktów, w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe, więc nie należy się tego jednak obawiać.
Jak można aplikować?
Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.
Finansowanie
Inicjatywa Mobilności europejskie jako narzędzie rozwoju uczniów i kadry” o numerze 2021-1-PL01-KA122-SCH-000016013 realizowanego w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna.
Ważne terminy
31.03.2022 – rozpoczęcie rekrutacji
06.04.2022 – zakończenie zbierania aplikacji
7.04.2022 – publikacja listy wstępnej
8.04.2022 – czas na ewentualne odwołania
8.04.2022 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Matłok – Koordynatorem projektu lub Panią Martą Wypasek

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW <<KLIKNIJ>>

ARTYKUŁ OGŁOSZENIE REKRUTACJI <<KLIKNIJ>>

Zał. 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO MOBILNOŚCI <<POBIERZ>>

Zał. 2 OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA <<POBIERZ>>

Zał. 3 WZÓR UMOWY <<POBIERZ>>