Daily Archives: 25 września 2023

Rekrutacja do nowego projektu Erasmus+ ruszyła!

Z radością informujemy, że nasza szkoła ponownie angażuje się w realizację projektu w ramach programu Erasmus+. 2023-1-PL01-KA121-SCH-000131760. Tym razem będzie to mobilność edukacyjna, sektor: edukacja szkolna, realizowana w ramach uzyskanej przez szkołę akredytacji.

136_ES ACR_2023_ZSE DĘBICA_plakat

Kilka słów o projekcie:

Ten projekt to wyjątkowa okazja dla uczniów, na spędzenie dwóch tygodni w Grecji.
Mobilność planowana jest w terminie 15.10.2023 – 27.10.2023 (w tym dwa dni podróży). Podczas tej mobilności będą współpracować z uczniami szkoły partnerskiej, zdobywając międzynarodowe doświadczenie oraz rozwijając kluczowe kompetencje, w tym cyfrowe, językowe, społeczne i osobiste. Co ważne, cały projekt realizowany jest w języku angielskim. Program obejmuje 10-dniowe zajęcia merytoryczne, 2-dniowy program kulturowy, a 2 dni zostały przeznaczone na podróż. Uczniowie będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach, zajęciach terenowych i spotkaniach. Jest to również doskonała okazja do zanurzenia się w kulturze i tradycjach Grecji oraz zwiedzenia najważniejszych atrakcji Riwiery Olimpijskiej. Warto podkreślić, że uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo zostanie one potwierdzone certyfikatem uczestnictwa!

Dla kogo jest ten projekt?

Tegoroczna edycja skierowana jest do uczniów i uczennic klas drugich, trzecich i czwartych kształcących się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych, technik reklamy i technik fotografii i multimediów. Planujemy zakwalifikować 23 uczniów, którzy będą mieli szansę uczestniczyć w projekcie. Towarzyszyć im będzie dwoje nauczycieli – opiekunów.

Procedura zgłoszeniowa:

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dostępne są w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Uczestnicy zostaną wybrani w oparciu o kryteria określone w regulaminie rekrutacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami. W razie dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z koordynatorem projektu, Panią Martą Wypasek.

Kluczowe daty rekrutacji:

26.09.2023, godz.12:00: Start rekrutacji

02.10.2023, godz.15.00: Zakończenie zgłoszeń

03.10.2023, godz.12.00: Publikacja listy wstępnej

04.10.2023, godz.12.00: Możliwość złożenia odwołania

04.10.2023, godz. 15:00: Ogłoszenie finalnej listy uczestników

Uwaga: Wszystkie dokumenty aplikacyjne prosimy składać w sekretariacie szkoły do wyznaczonego terminu.

Finansowanie:

Inicjatywa finansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu Erasmus+.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Rekrutacji

Karta Zgłoszenia Ucznia

Oświadczenie uczestnika przedsięwzięcia

Instrukcja wypełniania zgłoszeń

Wzór Umowy

Program mobilności i opis rezultatów końcowych

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

image001

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi:
 „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości. Upowszechnianie wiedzy ekonomicznej służy rozwojowi szeroko rozumianej przedsiębiorczości młodego pokolenia.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o  gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i rozwój samodzielnego myślenia i wnioskowania.
Zawody I stopnia  /etap szkolny/ odbędą się 8 listopada 2023 r. (środa, godz. 13:00)

Zawody szkolne będą miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów:

  • jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),
  • zadania z podstaw ekonomii,
  • 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

 

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl.  Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej).

Zapisy uczniów  chętnych  do udziału odbywają się w terminie do 29 września 2023 r.

 

Zgłoszenia do udziału w OWE przyjmują panie:

Sabina Rumin-Tworzydło i Agnieszka Matłok