Daily Archives: 4 stycznia 2023

XII POWIATOWY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FESTE, SITTEN UND BRÄUCHE IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN“

XII POWIATOWY KONKURS  JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FESTE, SITTEN UND BRÄUCHE  IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN“.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy przybyli uczniowie szkół podstawowych powiatu dębickiego, aby wziąć udział w konkursie języka niemieckiego oraz poznać magiczny klimat „Ekonomika”.  Zwycięzcą XII edycji olimpiady okazał się Jakub Stasik (SP 11  Dębica), drugie miejsce zajęła Kinga Bańcarz (SP Nagawczyna), a na trzecim stopniu podium uplasował się Jakub Piłat (SP 9 Dębica). Wyróżnienia otrzymali ponadto: Laura Gaj, Jakub Pękala, Aleksandra Wójko z Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dębicy.

Tematyką konkursu były jak co roku zwyczaje i tradycje w krajach niemieckiego obszaru językowego związane z obchodzeniem Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Zielonych Świątek, okresem adwentu czy karnawału.

Główną częścią finałowego spotkania był test opracowany przez organizatorów, nauczycieli języka niemieckiego: panią Małgorzatę Papiernik-Ożóg i panią Joannę Mazurkiewicz. Sprawdzał on umiejętność rozumienia tekstu ze słuchu, tekstu czytanego, znajomość słownictwa związanego z tematyką świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy, okresem adwentu i karnawału oraz opanowanie materiału gramatycznego. W ocenianiu prac konkursowych brali udział nauczyciele języka niemieckiego ze szkół, które zgłosiły się do konkursu oraz germaniści ZSE w Dębicy.

Na zwycięzców i uczestników czekały atrakcyjne nagrody, upominki i pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy oraz Stowarzyszenie „Przyjaciół Ekonomika.

Część artystyczną konkursu poprowadzili: Klaudia Job i Norbert Ciołek z klasy IIA oraz Dominik Rau z klasy IVLC. Nasi mili goście mieli okazję wysłuchać kolęd śpiewanych przez utalentowaną artystkę z klasy IIF Zuzannę Stanoch. Uczestnicy zapoznali się  również  z relacją z wyprawy uczniów Ekonomika na bożonarodzeniowe jarmarki do Wiednia, wzbogaconą przez multimedialną prezentację przygotowaną  przez niezawodne  uczennice klasy IIFG: Gabrielę Haag i Aleksandrę Hawro.

O smaczny poczęstunek zadbały przedstawicielki klasy IIIG: Małgorzata Ruszaj i  Wiktoria Rak, serwując wspaniałe, samodzielnie wykonane świąteczne ciasteczka. Nad nagłośnieniem, obsługą techniczną i fotograficzną imprezy czuwali  uczniowie klasy IIF: Dawid Szczygiełek i Kacper Parat

Uroczystego podsumowania i wręczenia nagród zwycięzcom konkursu dokonała:  pani Grażyna Auguścik – prezes Stowarzyszenia „Przyjaciół Ekonomika oraz organizatorzy turnieju.

 

Na tegoroczny konkurs zgłosiły się następujące placówki:

 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Nagawczynie

2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Dębicy,

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy,

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Dębicy

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzegocicach

7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Dębicy,

8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Dębicy,

9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 w Dębicy

9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Dębicy

10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgrodziu

 

GRATULUJEMY!!!