Daily Archives: 20 października 2022

Start XVIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości

Olimpiada ma status jednej z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Olimpiada Przedsiębiorczości jest wspólną inicjatywą Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni ekonomicznych – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.

Olimpiada Przedsiębiorczości dofinansowana jest ze środków Narodowego Banku Polskiego oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, będących partnerami głównymi projektu. Zawody dofinansowane są także z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Laureaci Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskują specjalne uprawnienia w postępowaniach kwalifikacyjnych na uczelnie współorganizujące Olimpiadę oraz sprzęt cyfrowy.

Udział w Olimpiadzie to szansa na poznanie innych osób o podobnych zainteresowaniach, a także okazja do aktywnej, praktycznej współpracy projektowej z osobami z najbliższego otoczenia, które łączy wspólny cel.

przedsZakres tematyczny

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości i rozszerzony o zagadnienia związane z hasłem przewodnim edycji.

Zakres tematyczny tworzą: blok stały oraz blok zmienny, związany z corocznie ustalanym hasłem przewodnim.

Stały blok tematyczny jest niezmienny dla wszystkich edycji Olimpiady i obejmuje – wynikające wprost w podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości – następujące obszary:

 1. Gospodarka rynkowa
 2. Rynek finansowy
 3. Rynek pracy
 4. Przedsiębiorstwo

Zmienny blok tematyczny ustalany jest corocznie dla każdej edycji Olimpiady i wiąże się z problematyką wynikającą z hasła danej edycji.

Hasło przewodnie XVIII edycji Olimpiady to „Biznes i zarządzanie”.

Harmonogram:

 • do 26 października 2022 zgłoszenia uczestników;
 • do 30 października zakończenie zgłaszania szkół i uczniów do udziału w XVIII edycji poprzez elektroniczny formularz szkolny;
 • 1 grudnia 2022 – Eliminacje szkolne (godz. 9.00)

Zapraszam do udziału i zachęcam do lektury Regulaminu odmienionej Olimpiady oraz opisu przebiegu zawodów.

Koordynator szkolny: Joanna Chwał

Olimpiada Wiedzy O Ubezpieczeniach Społecznych

Olimpiada Wiedzy O Ubezpieczeniach Społecznych

Edycja 2022/2023

       I.          Główną ideą ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” jest kształtowanie przezorności ubezpieczeniowej młodzieży
i uczenie solidarności międzypokoleniowej – wzajemnej odpowiedzialności wobec osób, które przynależą do innych pokoleń.

II.          Źródłem finansowania Olimpiady są środki własne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

III.          Najważniejsze daty z harmonogramu olimpiady:

 • zgłoszenia szkół do udziału w Olimpiadzie: do 28 października 2022 r.
 • I etap Olimpiady (szkolny): 22 listopada 2022 r.
 • II etap Olimpiady (wojewódzki): 7 marca 2023 r.
 • FINAŁ – III etap Olimpiady (ogólnopolski): 14 kwietnia 2023 r.

   IV.          fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/olimpiadaoubezpieczeniachspolecznych

Olimpiada jest powiązana z podstawą kształcenia w zakresie kwalifikacji:

1)     EKA.04. „Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej” wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego: technik ekonomista,

2)     EKA.05. „Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych” wyodrębnionej w następujących zawodach szkolnictwa branżowego: technik ekonomista, technik rachunkowości.

 

Zachętą do uczestnictwa w Olimpiadzie są:

 1. Laureaci i finaliści Olimpiady, zgodnie z art. 44zzze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego;
 2. Laureaci Olimpiady otrzymują nagrody rzeczowe przyznawane przez Komitet Główny:

1)     za I miejsce – laptop dla każdego Uczestnika,

2)     za II miejsce – tablet dla każdego Uczestnika,

3)     za III miejsce – czytnik e-booków dla każdego Uczestnika.

 

Zgłoszenia uczestników do olimpiady przyjmuje: Joanna Chwał.

„Lekcje z ZUS” Edycja 2022/2023

zus

 

 

Projekt dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Lekcje z ZUS” – jest to pierwszy, autorski, projekt ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

„Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Materiały dydaktyczne do „Lekcji z ZUS” powstały przy współpracy z metodykiem nauczania, który współtworzył podobne projekty z komercyjnymi instytucjami finansowymi. Ilustracje do lekcji wykonali młodzi polscy rysownicy.

Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych będą wykorzystywać materiały na lekcjach.

Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Koordynator szkolny: Joanna Chwał,

Opiekun szkolny realizacji projektu: Joanna Chwał, Anna Didyk -Żołądek