Daily Archives: 17 października 2022

Śladami II wojny światowej po Podkarpaciu – wycieczka klas pierwszych

11.10.2022 r. klasy: IA, IAB, IG2, IF oraz 12.10.2022 r. klasy: IC, IG1, IR wybrały się na wycieczkę historyczną śladami II wojny światowej po Podkarpaciu.

W pierwszej kolejności uczniowie zwiedzili Ekspozycję Historyczno – Dydaktyczną w Pustkowie Osiedlu zorganizowaną na obszarze dawnego hitlerowskiego poligonu wojskowego SS Truppen-Übungs-Platz Heidelager” i funkcjonujących tam obozów pracy przymusowej.

W czasie zwiedzania ekspozycji uczniowie oglądali makiety głównych zabudowań poligonu i obozów pracy. Zobaczyli oryginalne wyposażenie wnętrz, pochodzące z tamtej epoki oraz setki eksponatów i dokumentów związanych z historią dzisiejszych terenów Gminy Dębica w latach 1939 – 1945. Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły zdjęcia wywieszone na ścianach, które przedstawiały więźniów tamtego okresu. Niektórzy rozpoznali na nich swoich  przodków. Wszyscy w ciszy wysłuchali historii księżnej Heleny Jabłonowskiej z Przyborowia, osoby o złotym sercu, z głową pełną pomysłów, niepotrafiącej pogodzić się z panującym bezprawiem, zaangażowanej w niesienie pomocy więźniom.

Szczególne emocje i wzruszenia towarzyszyły opowieściom o więźniach obozu w Pustkowie, które współcześnie brzmią niewyobrażalnie. Więźniowie umierali z głodu, chłodu, chorób, wycieńczenia i nieludzkiego traktowania.

Po zwiedzaniu muzeum, uczniowie Drogą Cierpienia, która składa się z  14 rzeźb w kształcie ludzkich rąk, udali się na Górę Śmierci (Królową Górę). Tam zobaczyli  zachowane palenisko krematoryjne i pomieszczenie do przechowywania okrutnie zamordowanych więźniów.

Przy Pomniku Ku Czci Pomordowanych była chwila na refleksje na temat cierpienia i tego co się w tym miejscu wydarzyło.

Kolejnym punktem wycieczki był Park Historyczny Blizna. Tutaj młodzież miała okazję zobaczyć zachowane  resztki instalacji poligonu niemieckiego, wyrzutni, hali montażowej, bunkry obserwacyjne, a także zrekonstruowany barak i naturalnej wielkości makietę rakiety V-2 oraz latającej bomby V-1, a także ekspozycję muzealną z licznymi ciekawymi eksponatami, zdjęciami i dokumentami. Uczniowie dowiedzieli się, że po zbombardowaniu  i zniszczeniu przez aliantów niemieckiego ośrodka rakietowego w Peenemünde, w kwaterze głównej Hitlera – „Wilczym Szańcu”, zapadła decyzja o przeniesieniu doświadczeń nad „cudowną bronią” do Polski. Nowy ośrodek prób V-1 i V2 zlokalizowano w obrębie poligonu wojskowego SS „Heidelager”  w miejscowości Blizna, w kompleksie leśnym, w pobliżu Pustkowa, gdzie znajdował się obóz pracy i dowództwo poligonu. Wieś wysiedlono i rozpoczęto budowę instalacji, szkoleń załóg, a ze stacji Kochanówka doprowadzono do Blizny bocznicę kolejową. W obozie w Pustkowie wydzielona została specjalna grupa robocza „Blizna-Kommando”, dowożona do pracy na teren poligonu. Do budowy poligonu doświadczalnego zaangażowano zarówno więźniów tutejszego obozu jak i polskich robotników.  W krótkim czasie w Bliźnie powstały hale montażowe, magazyny, elektrownia polowa, baraki dla żołnierzy, linia kolejki wąskotorowej, wyrzutnie V-1 i stanowiska startowe V-2.

Ostatnim punktem wycieczki była Polana Kałużówka. Tutaj oddziały AK Obwodu Dębica od 23 do 24 sierpnia 1944 r. stoczyły największą bitwę partyzancką w Polsce południowo-wschodniej. Z historią bitwy zapoznał uczniów pan Wojciech Szerszeń.

Po wykładzie pana Szerszenia i krótkiej modlitwie za dusze poległych żołnierzy AK, odbył się  międzyklasowy konkurs historyczny. Jego wyniki poznamy dopiero w Święto Patrona Szkoły.

Uczniowie zmęczeni, ale bogaci w wiedzę na temat historii swojego regionu, wrócili do Dębicy z przesłaniem: Nigdy więcej wojny!

Beata Szypułka