Daily Archives: 3 października 2022

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

W poniedziałek 26 września społeczność Zespołu Szkół Ekonomicznych świętowała Europejski Dzień Języków. Nasza szkoła jak każdego roku dołączyła do 800 milionów Europejczyków celebrujących ponad 200 języków europejskich, 24 języki urzędowe Unii Europejskiej, około 60 języków regionalnych oraz liczne dialekty podczas Europejskiego Dnia Języków! Przez kilka godzin uczniowie klas pierwszych brali udział w grach i zabawach językowych przygotowanych przez nauczycieli języków obcych, rozwiązywali quizy, oglądali filmy w języku angielskim oraz niemieckim, dyskutowali na temat zalet władania wieloma językami i nikt nie miał wątpliwości, że warto uczyć się języków obcych! Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy w 2001 roku i od tego czasu obchodzony jest co roku. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i edukacji, uniwersytety, szkoły. Celem tego święta jest promocja różnorodności językowej i kulturowej, która stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi nacjami.

Imprezą kierowały panie: Beata Chmielewska, Ewa Wielgus, Paulina Maziarka, Anna Jarząb-Bernacka oraz Małgorzata Cioch.