Daily Archives: 28 kwietnia 2022

Weź udział w XV edycji Powiatowego Konkursu „CYWILIZACJA MIŁOŚCI”!

Weź udział w XV edycji Powiatowego Konkursu „CYWILIZACJA MIŁOŚCI”!:-)

cywilizacja 2022

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy

pod patronatem Starostwa Powiatowego w Dębicy 

ogłaszają XV  Powiatowy Konkurs CYWILIZACJA MIŁOŚCI

dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego

oraz uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych

  Temat przewodni tegorocznej edycji Konkursu:

 „NADZIEJA”

„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności,

jakie panują w naszych sercach” (Jan Paweł II)

 Tematyka Konkursu jest związana z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie wzywał młodych ludzi do budowania cywilizacji miłości.

Celem Konkursu jest uczczenie pamięci Ojca Świętego i przypomnienie, jak wielką nadzieję pokładał On w młodzieży.

 Tegoroczny Konkursodbędzie się w kategorii poetyckiej, w formule on-line.

Zasady uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz klas VI – VIII szkól podstawowych z terenu powiatu dębickiego i odbędzie się w kategorii:

- POEZJA (wiersz własnego autorstwa)

 2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać drogą elektroniczną dwie prace.

3. Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnika (zamieszczona poniżej).

 Prace należy przesyłać do dnia 20 maja 2022 r. na adres: cywilizacjajp2@wp.pl

 4. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.

 5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 31 maja 2022 r. Informacja o wynikach zostanie przekazana na podany w korespondencji adres mailowy oraz zamieszczona na stronie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy. Laureatom przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia. Nagrody ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Ekonomika oraz Starostwo Powiatowe w Dębicy.

 6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE!

 Organizatorzy Konkursu:

Barbara Podlasek  i  Małgorzata Drozdowska

Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy

 

Uwaga!

 Karta zgłoszenia uczestnika jest zamieszczona poniżej

KARTA ZGŁOSZENIA