Daily Archives: 8 września 2021

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów”.

W związku z realizacją przez szkołę projektu ponadnarodowej mobilności uczniów, ogłaszamy rozpoczęcie naboru do pierwszego wyjazdu edukacyjnego do Grecji. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tej procedury!

Ponadnarodowa mobilność w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Przypominamy, iż projekt to dla uczniów naszej szkoły okazja do odbycia bezpłatnego, blisko dwutygodniowego wyjazdu do Grecji. Uczestnicy współpracować będą z młodzieżą ze szkoły partnerskiej podczas realizacji programu merytorycznego. W międzynarodowych grupach zadaniowych uczniowie przygotują wielojęzyczny, profesjonalny, zarządzany i wypełniony wysokiej jakości treścią fanpage na Facebooku poświęcony promocji turystyki i kulinariów regionów: Riwiery Olimpijskiej i Podkarpacia.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

Powodów jest tak wiele, że moglibyśmy wymieniać je bez końca! Wśród celów projektu znalazło się wzmocnienie kompetencji kluczowych. Dzięki innowacyjnemu programowi projektu uczestnicy nauczą się projektować i tworzyć strony internetowe zgodnie z najlepszymi standardami. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim, a codzienny kontakt z rówieśnikami z Grecji wzmocni i rozwinie znajomość obcego języka oraz biegłość i pewność siebie w posługiwaniu się nim. Na czas mobilności zaplanowano także liczne wycieczki, podczas których wychowankowie ZSE w Dębicy poznają niezwykłą Riwierę Olimpijską.

Udział w przedsięwzięciu jest dla uczniów bezpłatny. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające realizację mobilności.

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

Projekt został podzielony na dwie mobilności. Pierwsza mobilność planowana jest na okres 18.10.2021 do 29.10.2021 roku, druga na wiosnę 2022. W ramach pierwszego wyjazdu weźmie udział 17 uczniów oraz dwóch nauczycieli naszej szkoły. Do udziału w naborze zapraszamy uczniów z klas II i III. Łącznie w procedurze wyłonionych zostanie 17 osób oraz lista rezerwowa (2 osoby) – to uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu w przypadku rezygnacji kogoś z listy głównej.

Co będzie brane pod uwagę? Szczegółowe zasady naboru przedstawione zostały w regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na podstawie przydzielonych kandydatom przez komisję rekrutacyjną punktów: w tym za średnią ocen z ostatniego roku, zachowanie, ocenę z języka angielskiego, szczególne osiągnięcia czy kryterium zmniejszonych szans. Uwaga! Zakłada się, że minimalny poziom znajomości języka angielskiego wśród uczestników to B1 ze względu na komfortowy udział w zajęciach. Przed mobilnością zostanie przeprowadzone przygotowanie językowe.

Jak można aplikować?

Aby aplikować do projektu, uzupełnione oraz podpisane (w przypadku uczniów niepełnoletnich również przez rodziców) dokumenty należy złożyć u pani Katarzyny Hajduk – przewodniczącej komisji rekrutacyjnej. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami i upewnienie się, że wszystkie niezbędne informacje zostały uzupełnione.

Finansowanie.

Inicjatywa „Facebook jako narzędzie promocji potencjału turystycznego regionów” prowadzona jest w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

WAŻNE TERMINY:

08.09.2021– rozpoczęcie rekrutacji

15.09.2021 – zakończenie zbierania aplikacji

16.09.2021 – publikacja listy wstępnej

17.09.2021 – czas na ewentualne odwołania

18.09.2021 – publikacja końcowej listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

W przypadku pytań prosimy o kontakt z panią Martą Wypasek, koordynatorką projektu.