Daily Archives: 11 marca 2020

Hołd Żołnierzom Niezłomnym

W nietypowy sposób oddali hołd żołnierzom niezłomnym…

2 marca uczniowie klasy 1 Lc wzięli udział w pięknej lekcji historii. Rozpoczęła się ona od wykładu pana Franciszka Batorego. Jego brat, mjr Józef Batory wraz z sześcioma innymi członkami IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” był przez trzy lata więziony i torturowany, a następnie 1 marca 1951 r. zamordowany strzałem w tył głowy w kazamatach mokotowskiego więzienia w Warszawie. Pan Franciszek jako 21-letni mężczyzna był świadkiem procesu sądowego, w którym został skazany jego brat, ale również  Łukasz Ciepliński, Karol Chmiel, Adam Lazarowicz, Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej -  niezłomni żołnierze IV Zarządu WiN, na cześć których ustalony został Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W swoim przemówieniu prelegent podzielił się smutnymi wspomnieniami dotyczącymi tamtych czasów. Powiedział: „mam prawo i obowiązek, a wy przekażcie to innym. Przyszedłem, bo mam cel”,  po czym  zaczął opowieść o procesie na siedmiu odważnych żołnierzy wyklętych. Opowiedział o nieuczciwych praktykach podczas procesów wojskowych, podkreślił znaczenie niezłomności Polaków w dążeniu do wolności oraz zaapelował, by „przygotowywać wspaniałe miejsce na pomnik dla bohaterów w umyśle i w sercu”.

Podkreślił ważną rolę nauczycieli nie tylko w swoim życiu, ale i w życiu każdego człowieka. Zwrócił się również do obecnych na sali wychowawców i opiekunów, aby kształcili młode pokolenia świadomie, gdyż „nauczyciele są inżynierami dusz ludzkich, a przyszłość narodu zależy od przekazanych wzorców”.

Cytując Krasickiego Święta miłości kochanej ojczyzny! Czują cię tylko umysły poczciwe” zwrócił młodzieży uwagę  na wartość, jaką jest wolna ojczyzna.

Na zakończenie skierował odezwę do młodzieży o realizację testamentu swoich przodków poprzez niestrudzoną pracę, zwieńczoną słowami: „przychodzę do was z przesłaniem (…) abyście na waszej drodze uczniowskiej i studenckiej zawsze szukali prawdy!”.

 Spotkanie z Panem Franciszkiem Batorym i jego wykład był dla młodzieży „żywą lekcją historii”, a osobiste wspomnienia Prelegenta – świadka tamtych bolesnych wydarzeń na pewno najlepszym upamiętnieniem Żołnierzy Niezłomnych. 

Po burzliwych owacjach słuchaczy, rozpoczęła się artystyczna część spotkania. Uczniowie wysłuchali koncertu Norberta „Smoły” Smolińskiego, wokalisty zespołu Contra Mundum. Podczas występu artysta zaprezentował muzyczną interpretację wierszy m.in. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Gajcego. Pieśni miały charakter rockowy. Koncert został wzbogacony o wizualizacje zawierające zdjęcia Polaków wywiezionych na Syberię, ujęcia z walk we wrześniu 1939 roku, zdjęcia więźniów w obozie Auschwitz. Utwory przeplatane były pytaniami konkursowymi, dotyczącymi historii, a także opowieściami o patriotycznych postawach Polaków.

Młodzież z uwagą i wzruszeniem wysłuchała koncertu, który był podróżą historyczną w nasze dzieje.

Uczestnicząc w tym wydarzeniu uczniowie naszej szkoły oddali cześć bohaterom, dzięki którym możemy dzisiaj żyć w wolnej Polsce.

Beata Szypułka

nż 3 (1) 2 (1)