Daily Archives: 18 marca 2018

Akademia Młodych Filozofów

Akademia Młodych Filozofów

 

AKADEMIA MŁODYCH FILOZOFÓW  zakończyła swoje zajęcia!

Od października 2017 do lutego 2018 roku uczniowie drugich klas ekonomicznych naszej szkoły brali udział w projekcie „Akademia Młodych Filozofów”, realizowanym przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w Rzeszowie.  Projekt ten był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA I ROZWÓJ 2014-2020.

Zajęcia odbywały się regularnie, w każdy wtorek w godzinach popołudniowych.  Uczestnicy zdobywali nowe doświadczenia, poszerzali swoją wiedzę na temat funkcjonowania umysłu człowieka i procesów zachodzących podczas podejmowania decyzji, w szczególności zajęli się tak zwanymi systemami: pierwszym i drugim. Pierwszy system używamy jest na co dzień podczas podejmowania spontanicznych decyzji i automatycznych działań. Natomiast system drugi pomaga analizować określone zjawiska, zgłębiać dany temat, aby podjąć właściwą decyzję bez ulegania emocjom.

Uczniowie poznawali podstawowe błędy myślenia, rozwiązywali zagadki związane z myśleniem wolnym i szybkim, pracowali metodą case study, brali udział w grze „wampir” oraz mogli nakręcić film dokumentalny o własnych błędach w zachowaniu i podejmowaniu decyzji.

Zajęcia prowadzone były przez kadrę dydaktyczną WSPiA – nauczycieli akademickich: panią dr Lucynę Mac-Czarnik i pana dr Lecha Żukowskiego. Warsztaty te miały na celu nauczenie uczestników, w jaki sposób najszybciej i najefektowniej wykorzystywać swoje możliwości, co na pewno przyczyni się to do rozwoju kompetencji ogólnorozwojowych uczniów.