Monthly Archives: Czerwiec 2017

Podziękowanie

podziękowanie

Pan
Rainer Doehring
Dyrektor KRONOSPAN HPL Sp. z o.o.
Zakład w Pustkowie

PODZIĘKOWANIE

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy

serdecznie dziękują

za przekazanie na rzecz szkoły płyt HPL, z których zostaną wykonane ławki szkolne.

Udzielona pomoc przyczyni się do podniesienia standardu pracy młodzieży i poprawy estetyki sal.

Na Pana ręce składamy podziękowania, łączymy serdeczne pozdrowienia i życzenia – zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz sukcesów osobistych i zawodowych.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor szkoły - mgr Krzysztof Górecki

 

Dębica, 01.06.2017r.