Daily Archives: 27 lutego 2017

„Co wiem o Polskim Czerwonym Krzyżu i honorowym dawstwie krwi”

6VI edycja konkursu

„Co wiem o Polskim Czerwonym Krzyżu i  honorowym dawstwie krwi”

za nami

15 lutego 2017r. w DK Kosmos odbyła się VI edycja konkursu pt.: „Co wiem o Polskim Czerwonym Krzyżu i honorowym dawstwie krwi”. Nasza szkołę reprezentowały:

  • Zdziebko Karolina, z klasy II c
  •  Jezior Karina z klasy II c
  • Szewc Daria z klasy II b

Nasza drużyna zajęła II miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych z powiatu dębickiego., wykazując się dużą wiedzą nt historii Polskiego Czerwonego Krzyża i honorowym krwiodawstwie. Serdeczne gratulacje !

Celem konkursu było promowanie idei honorowego krwiodawstwa wśród młodych ludzi, budowanie świadomości, że życie i zdrowie ludzkie zawsze stanowi największą wartość, a krew jest najcenniejszym darem, który pomaga je ratować.

 

Nagrodzone osoby odebrały dyplom oraz nagrody.

Opiekunami uczennic reprezentujących naszą szkołę były pani Alicja Lipa i Anna Didyk – Żołądek.

7 8 9 9a 9b 9c

Krew darem życia

12„Krew darem życia”; „Oddając krew, dajesz nadzieję”

Spotkanie klas III z panem Zbigniewem Szurkiem – Zasłużonym Krwiodawcą

21 lutego 2017 r. w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie uczniów klas III z panem Zbigniewem Szurkiem, który w sposób bardzo interesujący przybliżył młodym ludziom ideę  honorowego krwiodawstwa. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie wśród młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki niemu nasza „rodzina honorowych krwiodawców” się powiększy. Czekamy na wszystkich chętnych.

W tym miejscu warto przybliżyć barwną postać pana Zbigniewa Szurka, bez której honorowe krwiodawstwo nie było by dzisiaj tym czym jest.

Pan Zbigniew Szurek jest  Zasłużonym Dawcą Krwi, a z Polskim Czerwonym Krzyżem związany jest od 1963 roku. To niestrudzony dokumentalista ruchu PCK i lokalnej historii. Wydał trzy książki o tematyce czerwonokrzyskiej, opracował kilkanaście informatorów, folderów i monografii dla klubów HDK oraz kilka biografii wybitnych działaczy czerwonokrzyskich. Za swoją działalność został odznaczony min. „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski”, „Kryształowym Sercem”, „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Człowiek bezgranicznie oddany działalności społecznej, propagator idei honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży i nie tylko. Wielki przyjaciel naszego Szkolnego Klubu HDK

Dziękujemy  i mamy nadzieję gościć pana  na spotkaniu, tym razem zorganizowanym  dla II klas.

Spotkanie zorganizowały pani Alicja Lipa i Anna Didyk – Żołądek.

1 2 3 4 5

Profilaktyka uzależnień

22 II 2017  roku w klasach 1b, 2g1, 3a, 3b  odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i ich konsekwencji przeprowadzone przez panie: Jadwigę Ząbek i Bożenę Gawryś z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Dębicy.

Tematyka spotkania:

  1. Profilaktyka antynikotynowa.
  2. Profilaktyka uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze).
  3. Profilaktyka HIV i AIDS.
  4. Przeprowadzenie pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu.
  5. Sprawdzanie jak alkohol działa na zmysły poprzez wykorzystanie alkogoogli i narkogoglii
  6. Dystrybucja materiałów.
  7. Rozmowy indywidualne z młodzieżą.

 

Teresa Nurkowicz

Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie