Daily Archives: 21 lutego 2017

XI edycja Powiatowego Konkursu „Cywilizacja Miłości”

Dzieci-168-1-inter

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy oraz Parafia pw. Matki Bożej Anielskiej w Dębicy ogłaszają XI  konkurs dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego pod hasłem: „Cywilizacja Miłości”.

Tematem przewodnim tegorocznego Konkursu jest: NADZIEJA

 

Tematyka konkursu jest ściśle związana z nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie wzywał ludzkość do budowania cywilizacji miłości.

 

 

Celem konkursu jest uczczenie pamięci Ojca Świętego i przypomnienie, jak wielką nadzieję pokładał on w człowieku i w rodzinie.

Zwieńczeniem konkursu będzie prezentacja prac i wręczenie nagród oraz kameralne spotkanie przy muzyce. Zapewniamy skromny poczęstunek.

W celu wprowadzenia uczestników w problematykę konkursu pragniemy przypomnieć znaczenie terminu „Cywilizacja miłości”.

Cywilizacja miłości rozpoczyna się wraz z objawieniem Boga, który „jest Miłością”(1 J 4, 8-16) i jest dokładnie opisana przez św. Pawła w hymnie o miłości (1 Kor 13, 1-13).   

Cywilizacja miłości jest głęboko związana z miłością „rozlaną w ludzkich sercach przez Ducha Świętego” (por. Rz 5,5). Tego rodzaju cywilizacja może wzrastać, rozszerzać się i przemieniać świat (por. Jan Paweł II, List do rodzin, 13).

Cywilizacja miłości jest też nierozerwalnie związana z rodziną. Rodzina jest „centrum i sercem”. Można powiedzieć, że miłość rodzinna jest pierwszym terenem i warunkiem wzrostu cywilizacji miłości.

 Młodych twórców, którzy przymierzają się do wzięcia udziału w Konkursie

 i pragną wnikliwiej zgłębić problematykę cywilizacji miłości, odsyłamy nie tylko do nauczania i świadectwa życia Ojca Świętego Jana Pawła II, ale także do bacznej obserwacji świata, któremu, tak jak i każdemu człowiekowi – towarzyszy i przewodzi NADZIEJA.

Zasady uczestnictwa 

1. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu dębickiego i odbędzie się w dwóch kategoriach:

- POEZJA ( wiersz własnego autorstwa)

- OBRAZ  ( fotografia cyfrowa)

2. Każdy uczestnik Konkursu może przesłać drogą elektroniczną dwie prace w każdej kategorii.  Do prac należy dołączyć informację o autorze pracy (imię i nazwisko autora, wiek, adres, telefon, nazwę szkoły) oraz imię i nazwisko opiekuna.

Prace należy przesyłać do dnia 2 kwietnia 2017 r. na adres: cywilizacjajp2@wp.pl

4. Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.

5. W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.

7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w ostatnich dniach kwietnia 2017 r. O dokładnym terminie uczestnicy i opiekunowie zostaną powiadomieni drogą mailową.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE!

 

Organizatorzy:

Barbara Podlasek

Katarzyna Szafińska-Stepaniak

Zespół Szkół Ekonomicznych im. J. Korczaka w Dębicy