Daily Archives: 17 marca 2016

XIV Rejonowy Przegląd Talentów Szkół Promujących Zdrowie

REGULAMIN

XIV Rejonowego Przeglądu Talentów Szkół Promujących Zdrowie pod hasłem „Rozwijanie talentów drogą do zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień”

 

CELE KONKURSU 

Celem Przeglądu Talentów,  jest stworzenie młodzieży możliwości zaprezentowania własnych uzdolnień i umiejętności, popularyzowanie działań artystycznych jako alternatywnych sposobów na spędzenie wolnego czasu oraz  promocja zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

 

 1. XIV Rejonowy Przegląd Talentów odbędzie się w miesiącu kwietniu.
 2. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych należących do sieci szkół promujących zdrowie
 3. Kategorie konkursowe:
 • Wokalno – instrumentalna ( solista, zespół)
 •  Taniec
 •  Kabaret
 • Show

4. Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają potrzebne do prezentacji instrumenty  i materiały.

  5. Podkłady muzyczne wykorzystywane podczas występu należy dostarczyć 30 min.  przed rozpoczęciem przeglądu celem sprawdzenia możliwości ich odtworzenia.

6. Prezentacja łączna każdej szkoły nie może przekraczać 15 minut ( czas liczony jest od momentu występowania danej szkoły, nie wlicza się czasu przygotowania do   występu).
7. Występującym może towarzyszyć grupa publiczności  z dwoma opiekunami (przy zgłoszeniu szkoły należy podać liczbę uczniów uczestniczących  w poszczególnych kategoriach, jak również liczbę publiczności).
8. Występujących oceniać będzie bezstronne jury.

 

Jurorzy ocenią wykonawców podczas przeglądu będą brać pod uwagę:

 • dobór repertuaru,
 • opracowanie i stopień trudności wykonywanego utworu lub pokazu,
 • muzykalność
 • ogólny wyraz artystyczny

9.  Nagrody przyznawane będą za najlepszy występ bez względu na kategorię (przewidziane jest miejsce I, II, III oraz wyróżnienie).

10.     Nagrody zdobywane przez uczestników są nagrodami dla szkół,

11.  W przypadku nagrodzenia zespołu przysługuje jedna nagroda.

12.  W poszczególnych kategoriach można wzorować się na profesjonalnych  wykonawcach.

13. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do dnia 20 marca 2016 r. na adres:
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy
im J. Korczaka
ul Ogrodowa 20
39-200 Dębica
tel (fax) 0-14: 6702574
z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz

 

Przewidywany termin przeglądu – 20 IV 2016 r.

Listę uczniów występujących w konkursie prosimy napisać na komputerze

Prosimy o przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na występ.