Daily Archives: 20 listopada 2015

Dyskoteka 2015

18 listopada odbyła się dyskoteka integracyjna dla klas pierwszych i drugich naszej szkoły, zorganizowana przez Samorząd Uczniowski we współpracy z Panią Dyrektor Małgorzatą Godycką oraz wychowawcami w/w klas. Niesamowitą oprawę muzyczną i wizualną zapewnił Jakub Żmuda z klasy III c i Jarosław Głogowski z klasy I b. Feeria świateł i mocny muzyczny beat pozwoliły nam choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości i zapomnieć o listopadowej szarudze za oknem. Dziękujemy Obsłudze Administracyjnej za świętą cierpliwość i mamy nadzieję, że za rok mury naszej szkoły ponownie zatętnią dźwiękami muzyki klubowej :)

Pomoc dla Andrzeja

      Nig­dy nie jest tak, żeby człowiek, czy­niąc dob­rze dru­giemu, tyl­ko sam był dob­roczyńcą.

Jest równocześnie ob­da­rowy­wany, ob­da­rowa­ny tym, co ten dru­gi przyj­mu­je z miłością.

Św. Jan Paweł II

 

 Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Uczniowie,

          W imieniu Organizatorów Konferencji „Przyszłość-lubię to. Młodzi na rynku pracy. Możliwości i zagrożenia. ” , która odbędzie się 19 listopada 2015r w Domu Kultury Śnieżka w Dębicy prosimy o włączenie się młodzieży z powiatu dębickiego  w akcję

                               I my możemy pomóc Andrzejowi

 

Andrzej jest absolwentem jednej z dębickich szkół. Zawsze kreatywny , wesoły dlatego pomóżmy Mu spełnić najważniejsze marzenie, aby mógł zobaczyć jak dorasta Jego synek.

 

Z powodu nawrotu choroby i potrzebą zakupienia kolejnych dawek leku ADCETRIS ratującego zdrowie, a przede wszystkim życie Andrzeja prosimy o najdrobniejszy gest pomocy.

Ogromnie miło będzie nam jeśli Państwo Dyrektorzy i Uczniowie Szkół podejmiecie się działania na rzecz pomocy Andrzejowi.. 

Prosimy o dokonanie  zbiórki  i przekazanie zebranej kwoty w dniu Konferencji tj 19 listopada 2015r przedstawicielom komitetu organizacyjnego .

Dziękujemy za włączenie się w akcję.

 

                                                  Organizatorzy

pomoc dla A

Zajęcia z doradztwa zawodowego

Zajęcia z doradztwa zawodowego
„Aktywizacja młodzieży. Metody poszukiwania pracy” 

W listopadzie 2015 roku pedagog szkolny zaprosił  przedstawicielki Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębicy panie Agnieszkę Wozowicz i Ilonę Kwarta – stażystkę MCK Dębica oraz panie Dorotę Matraj i Justynę Ciszek z firmy Direct4you, które  zrealizowały cykl spotkań z młodzieżą klas trzecich pod nazwą: „Aktywizacja młodzieży.  Metody poszukiwania pracy”.

Uczniowie mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat lokalnego rynku pracy, możliwości zatrudnienia, zawodów uznawanych za deficytowe na lokalnym rynku pracy, wymagań  stawianych przez pracodawców oraz przeanalizować swoje cechy i predyspozycje zawodowe. Na zakończenie zajęć zapoznano  uczniów z ofertami pracy oraz z problemami z którymi borykają się młodociani pracownicy ubiegający się o swoją pierwszą pracę.