Daily Archives: 8 listopada 2015

Spotkanie z przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębicy

W październiku 2015 roku przedstawiciel Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębicy pan Paweł Bonarek  zrealizował cykl spotkań z uczniami klas czwartych pad nazwą „Badanie kompetencji zawodowych”.

Młodzież wypełniała Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, którego celem jest pomoc w poznaniu własnych zainteresowań, predyspozycji, umiejętności zawodowych jak również potencjalnych możliwości rozwoju.

Na podstawie wyników Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych doradca zawodowy dokonuje diagnozy zainteresowań, mającej postać profilu, obejmującego wyniki poszczególnych skal testu.

W skład 11 skal podstawowych wchodzą:
1. skala zainteresowań artystycznych
2. skala zainteresowań badawczych
3. skala zainteresowań handlowych
4. skala zainteresowań komunikacyjnych
5. skala zainteresowań konwencjonalnych
6. skala  zainteresowań mechanicznych
7. skala zainteresowań opiekuńczych
8. skala zainteresowań perswazyjnych
9. skala zainteresowań przedsiębiorczych
10. skala zainteresowań realistycznych
11. skala zainteresowań społecznych

Wyniki testu stanowią dla doradcy zawodowego podstawę do wyznaczania kierunków planowania i rozwoju ścieżek zawodowych i edukacyjnych dla osoby badanej.

Wyniki testu zostaną  opracowane przez doradzę zawodowego z MCK w Dębicy i przekazane uczniom.

Pedagog szkolny dziękuje panu Pawłowi Bonarkowi za zrealizowanie zajęć dla młodzieży.

Zrobione przy użyciu Lumia Selfie

Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie

Zrobione przy użyciu Lumia Selfie Zrobione przy użyciu Lumia Selfie

SZLACHETNA PACZKA W EKONOMIKU

Zapraszam wszystkich uczniów oraz  nauczycieli
do zaangażowania się w akcję

„Szlachetna paczka”

szlachetna_paczka

W tym roku szlachetną paczką obdarujemy:

  1. Wybraną rodzinę przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy
  2. Dzieci z Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy
  3. Polskie dzieci z Czerkas na Ukrainie
  4. Dzieci z hospicjum

 

Pedagog Teresa Nurkowicz