Daily Archives: 11 października 2015

XI edycja Rejonowej Olimpiady Wiedzy o Uzależnieniach i ich Konsekwencjach

WorlodAIDSDay2015

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  w Dębicy
przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Dębicy
zapraszają
młodzież szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego do udziału w olimpiadzie.

 

Regulamin Olimpiady

 • XI Rejonowa Olimpiada odbędzie się w miesiącu grudniu 2015r. w ZSE  w Dębicy.
 1. W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zrzeszonych w Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica.
 2.  Do dnia 20 XI 2015 w każdej zgłoszonej placówce powinien się odbyć szkolny etap olimpiady.
 3. Prosimy o przesłanie na piśmie zgłoszenia szkoły w terminie do dnia 10 XI 2015 (można przesłać faksem – nr faksu 0-14: 6702574 – z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz).
 4.  Nazwiska wyłonionych laureatów szkolnego etapu prosimy przesłać w terminie do  25 XI 2015 na adres Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka  39 – 200 Dębica ul. Ogrodowa 20 (prosimy o czytelny wykaz nazwisk i imion – najlepiej na komputerze).
 5.  Dla finalistów przewidziane są nagrody.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu.
 7.  Dominująca tematyka XI Olimpiady to: HIV/AIDS.

Każda szkoła proszona jest o przysłanie 5 pytań z zakresu HIV/AIDS , które mogą być wykorzystane w olimpiadzie.

Uczestnicy przygotowując się do olimpiady powinni zwrócić szczególną uwagę na następującą bibliografię:

 • Imieliński Kazimierz (red.), AIDS. Wyzwanie dla człowieka, Warszawa 1990
 • AIDS &Ty Ilustrowany Informator o HIV i AIDS, Warszawa 1993
 • Ford Michael Thomas, 100 pytań i odpowiedzi wokół AIDS, Warszawa 1993

oraz   fachowe, najnowsze  wiadomości i informacje zamieszczone w Internecie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w olimpiadzie