Daily Archives: 8 września 2015

Wakacyjna nagroda Kasi

Uczennica klasy 4rg Katarzyna Grych kolejny raz  została nagrodzona w konkursie plastycznym organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Dębicy.

Konkurs pod hasłem „Zdrowe wakacje” został ogłoszony w czerwcu, natomiast jego  rozstrzygnięcie odbyło się pod koniec sierpnia. Konkurs miał na celu zachęcenie uczniów do spędzenia wakacji w trzeźwości i wolności od nałogów.

Życzymy uczennicy dalszych sukcesów.

Zrobione przy użyciu Lumia Selfie zdrowewakacje01

 

 

Witaj szkoło !

Uśmiechnięci, pełni energii i entuzjazmu po dwumiesięcznej przerwie spotkaliśmy się ponownie w murach naszej szkoły  na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęli:  przewodniczący SU Kamil Florka  oraz skarbnik SU Sylwia Pazdur. 1

Pan dyrektor Krzysztof Górecki w swoim przemówieniu życzył wszystkim uczniom sukcesów w nauce i wielu radosnych chwil, a nauczycielom satysfakcji z wykonywanej  pracy dydaktyczno-wychowawczej i  z osiąganych wyników.

2

 

 

 

 

Szczególne podziękowania za pracę na rzesz szkoły złożył Dyrektor ZSE w Dębicy przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego, pani Teresie Lesiak.

3

Następnie głos zabrała pani T. Lesiak, której kadencja jako przewodniczącej Komitetu Rodzicielskiego właśnie wygasła. Podsumowała ona trzy lata współpracy ze szkołą i zwróciła uwagę na przemijanie i upływ czasu.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna, upamiętniająca rocznicę wybuchu II wojny światowej. W trakcie występu młodzież poprzez poezję mówioną i śpiewaną oddała hołd poległym żołnierzom i uczciła ich pamięć.

5

Podziękowania za obsługę techniczną i nagłośnienie sali składamy uczniowi naszej szkoły, niezastąpionemu Jakubowi Żmudzie z klasy IIIc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Kuba liczymy na Ciebie w przyszłości ;-)

Joanna Rakoczy

Beata Szypułka