Daily Archives: 23 kwietnia 2015

XIII Rejonowy Przegląd Talentów – 2015

16 kwietnia w Domu Kultury „Śnieżka” odbył XIII Rejonowy Przegląd Talentów  pod hasłem „Rozwijanie talentów drogą do zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień”. W Przeglądzie Talentów wzięło udział 8 szkół powiatu dębickiego  zrzeszonych  w Powiatowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica:

 1. I Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
 2. II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy
 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr1 w Dębicy
 4. Zespół Szkół Nr2 w Dębicy
 5. Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy
 6. Zespół Szkół w Brzostku
 7. Dom Dziecka „Hanka”
 8. Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy

Zgodnie z regulaminem młodzież miała możliwość uczestniczenia w następujących kategoriach konkursowych:

 • Wokalno – instrumentalna ( solista, zespół)
 • Taniec
 • Kabaret
 • Show

W bieżącym roku głównie dominowały 2 kategorie: solista i zespół. Tylko 2 szkoły wystąpiły również w kategorii show (ZSE ) oraz taniec (ZS nr2).

Uczestników oceniało jury w składzie:

Przewodnicząca jury:

1. Pani Alina Jukno              -                      Starostwo Powiatowe w Dębicy

Członkowie jury:

2. Pani Marta Fortuna                                 Szkoła Muzyczna w Dębicy
3. Pani Anna Kulpińska                               Dom Kultury „Śnieżka”w Dębicy
4. Pani Jadwiga Ząbek                                Powiatowa Stacja Sanitarno –  Epidemiologiczna w Dębicy
5. Pani Bożena Gawryś                               Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Dębicy
6. Pan Roman Rogowski                             Naczelnik Wydziału Obywatelskiego w Dębicy
7. Pan Tomasz Ratuszniak                          dziennikarz Tygodnika lokalnego „Obserwator”

Jury po obejrzeniu programów artystycznych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii zespoły:

I miejsce         –          ZS Nr2 w Dębicy

II miejsce        –           II L0 w Dębicy

III miejsce      -           ZSZ Nr1 w Dębicy

Michał Mroczek z ZSZ Nr1 w Dębicy został nagrodzony za osobowość artystyczną.

W kategorii solista:

I miejsce         -           Agnieszka Niedbalec ZS Nr2 w Dębicy

II miejsce        -           Maria Socha I LO w Dębicy

III miejsce      -           Patrycja Węgrzyn ZS Nr2 w Dębicy

III miejsce            -           Adrianna Legutko I LO w Dębicy

Wyróżnienia otrzymali:

Sandra Bielak  -          Dom Dziecka „Hanka”

Wiktoria Nowak  -         ZS Nr 4 w Dębicy

W kategorii taniec nagrodę otrzymał Szymon Sztaba z ZS Nr 2 w Dębicy a w kategorii show uczniowie ZSE w Dębicy.

W tym roku nagroda Tygodnika lokalnego „Obserwator” została przyznana Agnieszce Niedbalec z I LO w Dębicy.

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Dębicy i Urząd Miasta w Dębicy nagrodzonym uczniom wręczali:                     Pani Barbara Pelczar Białek – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy  oraz Pan Krzysztof Górecki -  Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy.

Organizator imprezy  serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom oraz uczniom, którzy pomagali w przygotowaniu XIII Rejonowego Przeglądu Talentów.

Teresa Nurkowicz