Daily Archives: 18 lipca 2014

I miejsce za film „Alkohol – przyjaciel czy wróg”

14 czerwca 2014 roku w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Dębicy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu filmowego z zakresu profilaktyki uzależnień.

W uroczystości wzięli udział wszyscy członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagodzy szkół  oraz uczniowie.

I miejsce zdobyły uczennice ZSE w Dębicy: Katarzyna Grych,  Ewelina Garbacz i Magdalena Lis za film „Alkohol – przyjaciel czy wróg.” Uczennice otrzymały nagrody rzeczowe. Wszyscy zebrani mieli możliwość obejrzenia zwycięskiego filmu. Autorki filmu otrzymały mnóstwo pochlebnych opinii za pomysł, rzeczowe podejście do tematu  oraz  profesjonalną grę aktorską.

Pedagog szkolny dziękuje uczennicom za udział w konkursie i gratuluje I miejsca

Wycieczka do Sądu Rejonowego w Dębicy

Wycieczka do Sądu Rejonowego

w Dębicy

 

6 czerwca 2014 r. uczniowie ZSE obserwowali przebieg rozprawy sądowej wydziale karnym.

Po zakończonej rozprawie sądowej mieli okazję porozmawiać z sędzią prowadzącym sprawę, wiceprezesem sądu – Arturem Mieleckim.

Najbardziej interesowały uczniów zagadnienia związane z przesłuchaniem świadka i oskarżonego, prawem do odmowy składania zeznań oraz wyznaczeniem obrońcy z urzędu.

Opiekę nad uczniami sprawowała Alicja Świętoń-Górniak

Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich

III miejsce

w Powiatowym Turnieju Debat Oksfordzkich

wywalczyła drużyna naszej szkoły w składzie:

Natalia Ochab, Krzysztof Pieprzak, Jakub Czarnik, Natalia Wałęga.

9 czerwca w sali lustrzanej II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odbył się Powiatowy Turniej Debat Oksfordzkich, zorganizowany z okazji 25-lecia przemian demokratycznych w Polsce. Tezy debat brzmiały:

  •   4 czerwca 1989 roku w Polsce skończył się komunizm.
  •   Rok 1989 – w pełni wykorzystane zwycięstwo.
  •   Okrągły stół faktycznie odsunął komunistów od władzy w Polsce.
  •   Reforma Balcerowicza przyczyną siły III Rzeczypospolitej.

Wylosowaliśmy tezę drugą: Rok 1989 – w pełni wykorzystane zwycięstwo. Byliśmy po stronie propozycji, w opozycji natomiast znaleźli się uczniowie II LO.

Naszej drużynie należą się podziękowania za godne reprezentowanie szkoły w niezwykle trudnym turnieju, jakim jest debata oksfordzka. Młodzież wykazała się dużą wiedzą i zaprezentowała wiele ciekawych, merytorycznych argumentów. Uczniów do debaty przygotowała pani Beata Szypułka.

Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Wycieczka do Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej

w Dębicy

2 czerwca 2014 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych mieli okazje przyjrzeć się pracy strażaków w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Dębicy.

Młodzież obejrzała samochody, które biorą udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz sprzęt jaki jest wykorzystywany w trakcie akcji.

Uczniowie mieli okazję zwiedzić stanowisko dowodzenia (miejsce w którym przyjmowane są telefony alarmowe).

Strażacy chętnie udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania. Spotkanie uświadomiło uczniom jak trudna i odpowiedzialna a zarazem ciekawa jest praca strażaka.

Opiekę nad uczniami sprawowała Alicja Świętoń-Górniak

POMOCNA DŁOŃ!!

 

POMOCNA DŁOŃ!!

ZOSTAŃ WOLONTARIUSZEM I POMAGAJ RODZINOM ZASTĘPCZYM!

 

Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest:  

 Co robisz dla innych?

                                                                                  Martin Luther King Jr.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy poszukuje wolontariuszy i osób, które:

  • Ukończyły 18 lat
  • Chcą pomagać dzieciom z rodzin zastępczych w odrabianiu zadań domowych, nauce języków obcych, nauce pisania, czytania, organizowaniu zajęć reedukacyjnych, organizacji wolnego czasu.
  • Chcą pomagać rodzinom zastępczym w drobnych pracach remontowych i naprawczych.
  • Są wrażliwe na potrzeby innych osób.
  • Dysponują wolnym czasem w różnych porach dnia.

Uczniowie zainteresowani  wolontariatem proszeni są o kontakt z pedagogiem.