Daily Archives: 19 maja 2014

Uznanie i podziękowanie dla Szkolnego Koła HDK

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke,

z okazji Jubileuszu 25-lecia Towarzystwa,

składa wyrazy uznania i wdzięczności
dla
SZKOLNEGO KOŁA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

im. ANNY JENKE przy ZSE w DĘBICY,

DYREKCJI, GRONA PEDAGOGICZNEGO, OPIEKUNÓW,

za wprowadzenie idei Patronki w humanitarną działalność;

ratowania życia ludzkiego przez oddawanie swojej krwi.

podziękowanie