Daily Archives: 11 marca 2014

Akcja charytatywna „Świąteczne Kartki Dobroczynne”

W okresie przedświątecznym nasza szkoła brała  udział w kampanii charytatywnej Świąteczne Kartki Dobroczynne.

akcja_charytatywna

Pieniądze za sprzedane kartki zostały przesłane do Stowarzyszenia Sursum  Corda i przeznaczone dla dzieci oraz  osób chorych i niepełnosprawnych.

Pedagog serdecznie dziękuje wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w tę szlachetną akcję.


zajęcia10 zajęcia11

 

Aktywizacja młodzieży

Od 14 lutego – 7 marca 2014r w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbywały się  spotkania uczniów klas III  z przedstawicielem Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy  panią Joanną Kluk.

Cel spotkania :

  1. Aktywizacja młodzieży
  2.  Przedstawienie sytuacji na dębickim rynku pracy
  3. Omówienie metod poszukiwania pracy
  4. Udzielenie uczniom  informacji dotyczących działalności Młodzieżowego Biura Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery.

Uczniowie zostali poinformowani o możliwości podjęcia pracy krótkoterminowej  min. przy inwentaryzacjach, wykładaniu towaru, rozdawaniu ulotek czy też jako hostessa lub promotor.

W trakcie spotkań uczniowie wykazali duże zainteresowanie, przedstawioną formą pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Pani Joanna Kluk zachęcała uczniów do odwiedzenia placówki MBP w Dębicy w celu określenia swoich kwalifikacji zawodowych, zdobycia przydatnych informacji dotyczących pisania CV oraz listu motywującego, zdobycia informacji dotyczących szkolnictwa oraz pracy.

Pedagog szkolny składa serdeczne podziękowania pani Joannie Kluk za przeprowadzenie zajęć z uczniami naszej szkoły.

Zbiórka elektrośmieci

25 i 26 marca 2014 r. (wtorek i środa)

w godzinach 7.30 – 15.00

boisko Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
ul. Ogrodowa 20

elektro_smiecie

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy biorą udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zmieniaj nawyki  – nie klimat”. W ramach zadań konkursowych organizują zbiórkę elektroodpadów. Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na  baterie.

Zgodnie z ustawą, elektrośmieci nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami do śmietnika. Grozi za to kara grzywny do 5 000 zł. Można je bezpłatnie oddać w punkcie zbierania lub w sklepie oferującym nowy sprzęt na zasadzie zamiany.

Zabroniony jest demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania, za co grozi kara od 2 000 do 100 000 zł.

Wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień zużycia zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

Segregacja elektrośmieci, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem i  skażeniem.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i  powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Są to: rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest, smary.

Operatorem gwarantującym właściwe i zgodne z prawem zagospodarowanie i przetworzenie elektroodpadów jest firma Remondis Electrorecycling.

Włącz się do akcji:

ELEKTROODPADY ZBIERASZ – KLIMAT WSPIERASZ

klimat