Daily Archives: 3 marca 2014

Najlepszy w Konkursie Matematycznym – ma już indeks wyższej uczelni

DSCN0608m

W dniu 24 lutego 2014r. na Politechnice Lubelskiej odbyło się podsumowanie IV edycji konkursu

 „ Matematyka w technice dla technika”

organizowanego przez Politechnikę Lubelską oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Lublinie, Zespół Szkół nr 3 w Lublinie, pod patronatem Krzysztofa Żuka- Prezydenta Miasta Lublin i Krzysztofa Babisz – Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczeń klasy IV a Rafał Jabłoński  zdobył I miejsce i otrzymał indeks na 28 kierunków studiów na Politechnice Lubelskiej. W zawodach finałowych uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Gratulujemy

XII Rejonowy Przegląd Talentów Szkół Promujących Zdrowie

REGULAMIN KONKURSU

 1. XII Rejonowy Przegląd Talentów odbędzie się w miesiącu kwietniu.
 2. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych należących do sieci szkół promujących zdrowie
 3. Kategorie konkursowe:
  • Wokalno – instrumentalna ( solista, zespół)
  •  Taniec
  •  Kabaret
  • Show
 4. Można wystąpić maksymalnie w 2 kategoriach
 5.   Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają potrzebne do prezentacji instrumenty    i materiały.
 6.  Prezentacja łączna każdej szkoły nie może przekraczać 15 minut ( czas liczony jest od momentu występowania danej szkoły, nie wlicza się czasu przygotowania do   występu).
 7.  Występującym może towarzyszyć grupa publiczności  z dwoma opiekunami (przy zgłoszeniu szkoły należy podać liczbę uczniów uczestniczących  w poszczególnych kategoriach, jak również liczbę publiczności).
 8.   Występujących oceniać będzie bezstronne jury.
 9.   Nagrody przyznawane będą w poszczególnych kategoriach
 10.  W przypadku nagrodzenia zespołu przysługuje jedna nagroda
 11.   W poszczególnych kategoriach można wzorować się na profesjonalnych  wykonawcach
 12.   Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do dnia 15 marca 2014 roku na adres:
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy
  im J. Korczaka
  ul Ogrodowa 20
  39-200 Dębica
  tel (fax) 0-14: 6702574
  z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz

  Przewidywany termin przeglądu – 2 IV 2014 rok

  Listę uczniów występujących w konkursie prosimy napisać na komputerze

  Prosimy o przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na występ.

CELE KONKURSU 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
 2. Zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego
 3. Wdrażanie do współdziałania
 4. Zachęcanie do odkrywania i ujawniania własnych talentów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy