Monthly Archives: Marzec 2014

Aktywizacja młodzieży

Od 14 lutego – 7 marca 2014r w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy odbywały się  spotkania uczniów klas III  z przedstawicielem Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy  panią Joanną Kluk.

Cel spotkania :

 1. Aktywizacja młodzieży
 2.  Przedstawienie sytuacji na dębickim rynku pracy
 3. Omówienie metod poszukiwania pracy
 4. Udzielenie uczniom  informacji dotyczących działalności Młodzieżowego Biura Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery.

Uczniowie zostali poinformowani o możliwości podjęcia pracy krótkoterminowej  min. przy inwentaryzacjach, wykładaniu towaru, rozdawaniu ulotek czy też jako hostessa lub promotor.

W trakcie spotkań uczniowie wykazali duże zainteresowanie, przedstawioną formą pomocy w znalezieniu zatrudnienia.

Pani Joanna Kluk zachęcała uczniów do odwiedzenia placówki MBP w Dębicy w celu określenia swoich kwalifikacji zawodowych, zdobycia przydatnych informacji dotyczących pisania CV oraz listu motywującego, zdobycia informacji dotyczących szkolnictwa oraz pracy.

Pedagog szkolny składa serdeczne podziękowania pani Joannie Kluk za przeprowadzenie zajęć z uczniami naszej szkoły.

Zbiórka elektrośmieci

25 i 26 marca 2014 r. (wtorek i środa)

w godzinach 7.30 – 15.00

boisko Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy
ul. Ogrodowa 20

elektro_smiecie

Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dębicy biorą udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Zmieniaj nawyki  – nie klimat”. W ramach zadań konkursowych organizują zbiórkę elektroodpadów. Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, telefony, wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na  baterie.

Zgodnie z ustawą, elektrośmieci nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami do śmietnika. Grozi za to kara grzywny do 5 000 zł. Można je bezpłatnie oddać w punkcie zbierania lub w sklepie oferującym nowy sprzęt na zasadzie zamiany.

Zabroniony jest demontaż sprzętu poza zakładem przetwarzania, za co grozi kara od 2 000 do 100 000 zł.

Wykorzystanie odzyskanych surowców do produkcji nowych urządzeń, zdecydowanie zmniejsza stopień zużycia zasobów naturalnych oraz przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.

Segregacja elektrośmieci, odpowiednie przetworzenie i unieszkodliwienie substancji niebezpiecznych chroni środowisko przed zanieczyszczeniem i  skażeniem.

Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i  powietrza. Powoduje to zanieczyszczenie środowiska naturalnego, oraz stanowi tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Są to: rtęć, ołów, związki bromu, chrom, kadm, nikiel, freon, azbest, smary.

Operatorem gwarantującym właściwe i zgodne z prawem zagospodarowanie i przetworzenie elektroodpadów jest firma Remondis Electrorecycling.

Włącz się do akcji:

ELEKTROODPADY ZBIERASZ – KLIMAT WSPIERASZ

klimat

STUDNIA DLA POŁUDNIA

STUDNIA DLA POŁUDNIA

studnia0Uczniowie klas pierwszych, jak co roku, wzięli udział w akcji „Studnia dla Południa”. Akcja trwała 14 dni. W ten sposób młodzież naszej szkoły wsparła działania Polskiej Akcji Humanitarnej prowadzone w Somalii i Sudanie Południowym odnośnie budowy potrzebnych ujęć wodnych.

Najbardziej zaangażowana była klasa 1g1, która zebrała najwięcej datków, za co dostała dyplom oraz plakietki „zbieram wodę”. Podziękowania składam także uczniom pozostałych klas pierwszych, które aktywnie włączyły się do tej kampanii.

Akcja miała na celu zapoznanie uczniów z problemem dostępu do wody na świecie. Zebrane środki zostały przesłane na konto PAH przez koordynatora-p. K. Szafińską-Stepaniak.

studnia3 studnia1 studnia2

WODA DLA ŻYCIA

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Wody po raz kolejny organizowany jest szkolny konkurs chemiczny kierowany do uczniów klas pierwszych naszej szkoły.
woda0Tematem wiodącym w tym roku jest „WODA DLA ŻYCIA”, przedstawiona w formie fotografii.

Uczestnik może przesłać max 2 zdjęcia swojego autorstwa na wyżej wymieniony temat na adres: olimpia206@interia.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs o wodzie”. Termin nadsyłania prac upływa 17.03.2014 r. Uczestnik zobowiązany jest podać swoje imię, nazwisko oraz klasę. Po ustaleniu przez jury wyników, laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplom.

Więcej informacji można uzyskać u organizatora-p.K.Szafińskiej-Stepaniak.

woda1

Najlepszy w Konkursie Matematycznym – ma już indeks wyższej uczelni

DSCN0608m

W dniu 24 lutego 2014r. na Politechnice Lubelskiej odbyło się podsumowanie IV edycji konkursu

 „ Matematyka w technice dla technika”

organizowanego przez Politechnikę Lubelską oraz Zespół Szkół Ekonomicznych w Lublinie, Zespół Szkół nr 3 w Lublinie, pod patronatem Krzysztofa Żuka- Prezydenta Miasta Lublin i Krzysztofa Babisz – Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Uczeń klasy IV a Rafał Jabłoński  zdobył I miejsce i otrzymał indeks na 28 kierunków studiów na Politechnice Lubelskiej. W zawodach finałowych uzyskał maksymalną liczbę punktów.

Gratulujemy

XII Rejonowy Przegląd Talentów Szkół Promujących Zdrowie

REGULAMIN KONKURSU

 1. XII Rejonowy Przegląd Talentów odbędzie się w miesiącu kwietniu.
 2. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych należących do sieci szkół promujących zdrowie
 3. Kategorie konkursowe:
  • Wokalno – instrumentalna ( solista, zespół)
  •  Taniec
  •  Kabaret
  • Show
 4. Można wystąpić maksymalnie w 2 kategoriach
 5.   Uczestnicy we własnym zakresie zabezpieczają potrzebne do prezentacji instrumenty    i materiały.
 6.  Prezentacja łączna każdej szkoły nie może przekraczać 15 minut ( czas liczony jest od momentu występowania danej szkoły, nie wlicza się czasu przygotowania do   występu).
 7.  Występującym może towarzyszyć grupa publiczności  z dwoma opiekunami (przy zgłoszeniu szkoły należy podać liczbę uczniów uczestniczących  w poszczególnych kategoriach, jak również liczbę publiczności).
 8.   Występujących oceniać będzie bezstronne jury.
 9.   Nagrody przyznawane będą w poszczególnych kategoriach
 10.  W przypadku nagrodzenia zespołu przysługuje jedna nagroda
 11.   W poszczególnych kategoriach można wzorować się na profesjonalnych  wykonawcach
 12.   Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do dnia 15 marca 2014 roku na adres:
  Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy
  im J. Korczaka
  ul Ogrodowa 20
  39-200 Dębica
  tel (fax) 0-14: 6702574
  z dopiskiem dla Teresy Nurkowicz

  Przewidywany termin przeglądu – 2 IV 2014 rok

  Listę uczniów występujących w konkursie prosimy napisać na komputerze

  Prosimy o przestrzeganie limitu czasu przeznaczonego na występ.

CELE KONKURSU 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
 2. Zachęcanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego
 3. Wdrażanie do współdziałania
 4. Zachęcanie do odkrywania i ujawniania własnych talentów

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy

Konkurs pięknego czytania 2014

Konkurs pięknego czytania 2014

DSC01418ak

Laureatką dziewiątego „Konkursu pięknego czytania” została Natalia Wałęga z kl. I a, która zaprezentowała baśń H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”. Impreza odbyła się we wtorek 18 lutego 2014 r. i wzięło w niej udział 12 uczniów z klas I-III.

 Konkurs zorganizowała biblioteka szkolna w ramach promocji kampanii społecznej: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”. Każdy uczestnik zaprezentował swoje umiejętności czytając wybrany przez siebie 3-minutowy fragment utworu literackiego. Jego kunszt oceniało jury  pod przewodnictwem prof. Beaty Baszak oraz przysłuchująca się publiczność.

 Jury wyróżniło następujących uczniów:

I miejsce:          Natalia Wałęga, kl. I a

II miejsce:        Natalia Ochab, kl. I a

III miejsce:      Mateusz Jaśkiewicz, kl. II c

Wyróżnienie: Krystyna Jawor, kl. II rg

                        Mirosława Maciejowska, kl. I b

Nagroda Publiczności:  Natalia Wałęga, kl. I a

DSC01414ak

 Wszyscy oni otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy I-III miejsca i Nagrody Publiczności dodatkowo książki, które ufundował Komitet Rodzicielski. Dyplomy i nagrody wręczyła laureatom dyr. Małgorzata Godycka.

Gratulujemy zwycięzcom,

a wszystkim uczestnikom

dziękujemy za udział w naszej imprezie!

 MaGa